Policies

BSO-Producties vzw is een Belgische non-profit producent van musicals, theaterstukken, concerten en live events. Daarnaast overvleugelt de groep de Musicalacademie “De Manteau” en het Antwerps Musicalorkest (AMOR).

1. INLEIDING

BSO-Producties vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verbindt zich ertoe deze gegevens in het kader van uw privacy zorgvuldig te behandelen. Daarom willen we u met deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over het verkrijgen, verzamelen en verwerken van uw gegevens.

2. DE GROEP

Deze PRIVACY POLICY is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij op welke wijze dan ook ontvangen via de platformen, communicatiekanalen en gelieerde ondernemingen die deel uitmaken van of beheerd worden door BSO-Producties vzw.

Concreet gaat het over gegevens die ontvangen worden door:  

Deze PRIVACY POLICY is ook van toepassing op tijdelijke websites en media accounts die door BSO-producties vzw worden beheerd ter ondersteuning van onze projecten.

3. WETTELIJKE GRONDSLAG  

Conform artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming houdt BSO-producties vzw zich aan volgende wettelijke gronden:

de persoonsgegevens worden enkel verkregen:

 • na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene

 • in uitvoering van een overeenkomst

 • in verhouding tot specifieke, statutaire doel van BSO-producties vzw

Uw gegevens worden enkel verwerkt ten behoeve van onze eigen administratie en worden beschermd door onze verantwoordelijke gegevensbescherming.

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacy policy dan kan u zich richten tot de verantwoordelijke gegevensbescherming via deze link

of per brief naar:   

BSO-producties vzw

Sint-Jan Vianneystraat

2610 Wilrijk

 
4. VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens ten behoeve van de volgende statutaire doeleinden:

 • Om zowel passief als actief te kunnen deelnemen aan de activiteiten, producties, dienstverlening of algemene werking van BSO-producties vzw;

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 • Klanten- en facturatiebeheer en alle gerelateerde diensten verbonden aan de dienstverlening door BSO-producties vzw;

 • Beheer van (ticket-) bestellingen van klanten en beheer van de eventuele retours en verbonden terugbetalingen;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van uw vragen, verwerken en opslagen:

 • Naam, voornaam, adres, telefoon- of gsmnummer, e-mailadres;

 • Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;

 • Rekeningnummer, nummerplaat, confectiemaat;

 • Medische gegevens worden enkel aanvaardt als ze in rechtstreeks verband staan met en noodzakelijk zijn voor medewerking aan BSO-producties. De verstrekte gegevens worden op eigen initiatief door de medewerker aangeleverd die daarvoor de verantwoordelijkheid draagt.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

De door u verstrekte gegevens worden enkel aan derden doorgegeven in volgende situaties:

 • Het verzorgen van ticketverkoop

 • Het aanbieden van verzekeringen in het kader van medewerking aan BSO-producties.

Deze externe partijen behandelen uw gegevens op dezelfde wijze als omschreven in deze PRIVACY POLICY.

 
6. MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Indien deze persoon de leeftijd van 16 jaar overschrijdt blijft de reeds gegeven toestemming van kracht.

7. BEWAARTERMIJN

BSO-producties vzw bewaart uw gegevens zolang als redelijkerwijze nodig in het kader van onze (commerciële) relatie met u. Wij bewaren uw e-mails met schriftelijke vragen zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

8. BEVEILIGING VAN GEGEVENS

De beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is uitermate belangrijk voor ons. BSO-producties vzw verbindt zich ertoe om uw gegevens zo adequaat mogelijk te beveiligen.

Volgende maatregelen werden genomen:

 • medewerkers van BSO-producties vzw die kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming en gehouden aan geheimhouding.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

9. GOOGLE ANALYTICS

Op onze site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google gebruikt deze informatie om up-to-date te blijven met hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie te kunnen bieden over de effectiviteit van hun campagnes.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/.

10. SOCIAL MEDIA

Onze website bevat buttons om pagina’s op de sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn, … te kunnen promoten of delen. Deze knoppen worden gerealiseerd door middel van een code die op haar beurt gebruik maakt van cookies.

Lees aandachtig de privacyverklaring van deze sociale netwerken (die regelmatig kunnen veranderen) om te gaan wat ze doen met uw persoonlijke gegevens die zij verwerken met behulp van deze code.

11. UW RECHTEN

De voornaamste rechten die voortkomen uit de nieuwe AVG-verordening zijn:

 • recht op inzage

 • recht op rechtzetting of correctie

 • recht om uw gegevens te laten wissen

 • recht om de verwerking te beperken

 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

 • recht om gegevensportabiliteit te beperken

 • recht om uw gegevens te laten overdragen aan een partij naar keuze

 • recht om een klacht in te dienen de toezichthoudende autoriteit

 • recht om uw toestemming te herroepen

BSO-producties vzw verbindt zich ertoe uw vraag te behandelen binnen de 30 dagen.

12. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

BSO-producties vzw kan zijn PRIVACY POLICY wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Het verdient daarom de aanbeveling om deze privacy policy regelmatig te controleren.

13. KLACHTEN

Als u klachten hebt over deze PRIVACY POLICY dan kan u zich richten tot: Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35,

1000 Brussel (Belgium).

Telefoon: +32 2 274 48 00

commission@privacycommission.be

Deze PRIVACY POLICY werd goedgekeurd door de Raad van bestuur op 22 april 2018, bekrachtigd door de effectieve leden van BSO-producties vzw opgeroepen in een buitengewone algemene vergadering op 29 april 2018.

BSO-Producties vzw,

met maatschappelijke zetel te Sint-Jan Vianneystraat ,

2610 Wilrijk

ondernemingsnummer 0537.631.210.

Deze cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 januari 2020 en is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte.

1. Introductie

Onze website, https://www.bso-producties.be (hierna: “de website”) maakt gebruik van cookies en andere gerelateerde technologieën (gemakshalve worden alle technologieën “cookies” genoemd). Cookies worden ook geplaatst door derden die we hebben ingeschakeld. In het onderstaande document informeren we u over het gebruik van cookies op onze website.

2. Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

3. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw apparatuur.

4. Wat is een web beacon?

Een webbeacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van webbeacons verschillende gegevens van u opgeslagen.

5. Toestemming

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u klikt op ‘Alle cookies’ geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze cookieverklaring. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, u moet er dan wel rekening mee houden dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

6. Cookies

6.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze website en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in uw winkelmandje bewaard blijven tot dat u heeft afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

6.2 Analytische cookies

Omdat statistieken anoniem worden bijgehouden, wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van analytische cookies.

6.3 Marketing cookies

Op deze website gebruiken wij geen advertentiecookies.

6.4 Social media knoppen

Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook en Instagram om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.

Lees de privacyverklaring van deze sociale netwerken (die regelmatig kunnen veranderen) om te lezen wat deze doen met uw (persoonlijke) gegevens die, zij verwerken met behulp van deze cookies. De gegevens die worden opgehaald, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Facebook en Instagram zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

7. Geplaatste cookies

JetPack

We gebruiken JetPack voor adverteren.

Naam Retentie Functie
Statistieken
tk_ai sessie Opslaan van een unieke gebruikers ID
Delen

Voor meer informatie, lees de JetPack Privacyverklaring.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics voor website statistieken.

Naam Retentie Functie
Statistieken (anoniem)
_ga 2 jaren Opslaan van een unieke gebruikers ID
_gid 1 dag Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Delen

Voor meer informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring.

WooCommerce

We gebruiken WooCommerce voor webshop management.

Naam Retentie Functie
Functioneel
wp_woocommerce_session_* sessie Volgen van acties door gebruikers op een webpagina
wc_cart_hash_* sessie Opslaan van artikelen in een winkelwagen
wc_fragments_* permanent
woocommerce_items_in_cart sessie
woocommerce_cart_hash 1 dag Opslaan van artikelen in een winkelwagen
wc_cart_created sessie Volgen van acties door gebruikers op een webpagina
Statistieken
History.store Stores last visit
Delen

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Drift

We gebruiken Drift voor klanten identiteit management.

Naam Retentie Functie
Marketing/Tracking
Drift.Targeting.currentPageViewStarted permanent Opslaan van bezoekduur
Drift.Targeting.previousPage permanent Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Drift.Targeting.numberOfSessions permanent Stores number of visits
Drift.Targeting.firstVisit permanent Opslaan van bezoekduur
Drift.Targeting.activeSessionStartedAt permanent Opslaan van bezoekduur
Drift.Targeting.currentSessionStartedAt permanent Opslaan van bezoekduur
Drift.Targeting.numberOfVisits permanent Stores number of visits
Drift.Targeting.lastVisit permanent Stores last visit
Drift.Targeting.previousSessionEndedAt permanent Opslaan van bezoekduur
Drift.Targeting.previousSessionStartedAt permanent Opslaan van bezoekduur
Delen

Voor meer informatie, lees de Drift Privacyverklaring.

Elementor

We gebruiken Elementor voor content creatie.

Naam Retentie Functie
Statistieken
elementor permanent Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Delen

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Shareaholic

We gebruiken Shareaholic voor het vertonen van recente posts en/of social share buttons.

Naam Retentie Functie
Doel wordt onderzocht
shareaholic_token
shareaholic-app-storage
Delen

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Google Fonts

We gebruiken Google Fonts voor het vertonen van web-lettertypen.

Naam Retentie Functie
Marketing/Tracking
Google Fonts API geen Vraagt het IP adres van de gebruiker op
Delen

Voor meer informatie, lees de Google Fonts Privacyverklaring.

YouTube

We gebruiken YouTube voor het tonen van video's.

Naam Retentie Functie
Statistieken
PREF 1 jaar Volgen van bezoeken over verschillende websites
Delen

Voor meer informatie, lees de YouTube Privacyverklaring.

Facebook

We gebruiken Facebook voor het vertonen van recente posts en/of social share buttons.

Naam Retentie Functie
Marketing/Tracking
actppresence 1 jaar Regelen van frequentie van weergegeven advertenties
Delen

Voor meer informatie, lees de Facebook Privacyverklaring.

Complianz

We gebruiken Complianz voor cookie toestemming registratie.

Naam Retentie Functie
Functioneel
complianz_consent_status 365 dagen Opslaan van cookie voorkeuren
complianz_policy_id 365 dagen Registreren van geaccepteerde cookiebeleid ID
Delen

Voor meer informatie, lees de Complianz Privacyverklaring.

Diversen

Naam Retentie Functie
Doel wordt onderzocht
nextendsession
tidio_state_*
color
SHR:*
jStorage
SHR_ID
jStorage_update
SHR_E_ENC
tc_cart_seats_e00cfb85b15530619dec58689c3c7305
/stg_b9135/wp-admin/admin-ajax.php-wc_cart_hash
complianz_config 365 dagen
__hstc
hubspotutk
15b0212d6913bf58c7b8efc3f9db7aad36723259
firebase:host:ticketverkoop-3b936.firebaseio.com
qm-container-height
cmplz_all 365 dagen
cmplz_stats 365 dagen
qm-container-width
firebase:previous_websocket_failure
svSession
fedops.logger.sessionId
capsule|14517e1a-3ff0-af98-408e-2bd6953c36a2|90fdfdfa-57e3-446a-9bce-c2efe24d48c5#wix-visitor-data-key-7542f6ea-73d0-4d71-92e4-be9151d69e60
wixSessionTS
capsule|14517e1a-3ff0-af98-408e-2bd6953c36a2|ef1799c3-bec3-4f90-a089-2c09428ce9c4#wix-visitor-data-key-d1a92d88-7d8e-4410-a261-fb2ed8391ade
beatSessionTs
beatSessionId
cookieconsent_status
tc_cart_seats_93ddec407780f4f7f981ed7779d9ed40
_gat_gtag_UA_156170673_1
_gat
wp-postpass_93ddec407780f4f7f981ed7779d9ed40
ast_checkout_form
Delen

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

8. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van jou verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen. Raadpleeg de contactgegevens onderaan deze cookieverklaring. Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw gegevens, dan horen wij graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens).

9. In- en uitschakelen en verwijdering van cookies

Via je internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat je je internetbrowser zodanig instelt dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser.

Let op: onze website werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u wel de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze websites.

10. Contact details

Voor vragen en/of opmerkingen over ons cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via:

BSO-Producties
Sint-Jan Vianneystraat 24
2610 Wilrijk
Belgium
Website: https://www.bso-producties.be
Email: privacy@bso-producties.be

 Huidige status: GeaccepteerdHuidige status: Geweigerd

Dit cookiebeleid is gesynchroniseerd met cookiedatabase.org op 6 december 2019.

U kan een Opt-out kiezen van de google analytics data. Uw website gebruik wordt dan niet langer gemonitored door google analytics.

U wordt geacht uw ticket bij u te houden gedurende de gehele duur van de voorstelling met inbegrip van eventuele pauzes.
Elk ticket kan slechts éénmaal gebruikt worden. Onleesbare of zwaar beschadigde tickets kunnen leiden tot het ongeldig verklaren van het betreffende ticket. Een vervangend toegangsbewijs kan dan bekomen worden aan de kassa. Hiervoor kan een beperkte administratieve vergoeding worden aangerekend. Uw ticket staat niet op naam waardoor u het kan doorverkopen aan derden. Let wel : bij discussie zal altijd de groep waarin de aankoper van de tickets – wiens naam wel vermeld staat op de tickets – aanwezig is, in het gelijk worden gesteld. BSO-Producties vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige financiële of materiële schade die veroorzaakt wordt door het doorverkopen van tickets aan derden.

Gereserveerde en betaalde tickets worden niet teruggenomen.

Ticketorders die via overschrijving betaald worden en niet via bancontact, moeten binnen de 10 dagen betaald worden. 
Bij uitblijven van de betaling wordt de bestelling geannuleerd.


Scroll naar top